ชาวบ้านวอนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยเหลือเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่หมู่บ้านนานกว่า 30 ปี

อ่าน 87,284 ครั้ง

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ได้มีชาวบ้านไร่ฝายเหนือ หมู่ 11 ต.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า50 คน พากันมารวมตัวที่ หน้าบ้านของนายทวีศักดิ์ แย้มมา อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ 11 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านไร่ฝ่ายเหนือและเป็นแกนผู้นำในการร้องเรียนวอนให้นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยเหลือเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่หมู่บ้านของพวกตน

image

โดยมี นายชยุต จันทะคูณ อายุ 44 ปี นายสุทัศน์ สีทาพรม อายุ 42 ปี นางจรินทร์ธร ทองเคลือบ อายุ 41 ปี นายสมบัติ หวังสะและฮ์ อายุ 51 ปี นายประวิทย์ โฉมผา อายุ 47 ปี นายดำพันธ์ บุญมาคง อายุ 63 ปี นายสวัสดิ์ โฉมผา อายุ 48 ปี นายวรชัย นาคอาจหาญ อายุ 65 ปี นางสมพาน ปงสนิท อายุ 48 ปี นายบุญรวม กวยแก้ว อายุ 55 ปี พร้อมด้วยลูกหลานและญาติพี่น้องกว่า 50 คนทั้งหมดมีบ้านอยู่ หมู่ 11 บ้านไร่ฝายเหนือ ต.วังโป่ง โดย นายทวีศักดิ์ แย้มมา แกนนำ เปิดเผยว่า พวกตนที่อยู่ที่นี้ ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 30 ปี มีเด็กนักเรียนลูกหลานที่ เรียนหนังสือ ต้องอ่านหนังสือและทำการบ้านและทำกิจกรรมอื่นๆ ไม่ได้ ต้องจุดตะเกียงใช้ ได้ทำเรื่องไปขอความช่วยเหลือหลายหน่วยงานก็ยังไม่คืบหน้าอยากจะวอน นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงามเกี่ยวข้องลงมาดูแลช่วยเหลือ

image
เช่นเดียวกับนายสวัสดิ์ โฉมผา ที่บ้านของตนไม่มีไฟฟ้าใช้อยากได้ไฟฟ้าให้ลูกไว้อ่านหนังสือทำการบ้านมีแผงโซลาเซลที่รัฐบาลให้มากว่า 20 ปีแต่ก็ใช้ไม่ได้ ส่วนนายสมบัติ หวังสะและห์ และ นางสมพาน ปงสนิท บอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 30 ปี ที่บ้านตนเลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะและวัว เวลาที่จะเอาน้ำให้ วัว แพะ ไก่ กินและน้ำอุปโภค บริโภคต้องไปหาบน้ำมาให้กินเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตรและอยากดูทีวี โดยเฉพาะทีวีการศึกษาให้ลูกๆ ได้ดูข่าวสารต่างๆ เช่นเดียวกับนายทวีศักดิ์ แย้มมา แก่นนำผู้ใหญ่บ้านเผยว่า

image

อยากวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาดูแลลูกบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ กว่า 30 ปี แล้ว ช่วงเวลาตอนกลางคืนลำบากมาก อยู่ด้วยความมืด นายบุญรอบ กวยแก้ว กำนัน ต.วังโป่ง วอนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยเหลือเพราะกลุ่มหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ห่าง เสาไฟฟ้า ไม่ถึง สอง กิโลเมตรเท่านั้น.
ข้อมูลภาพ/ข่าว
มนสิชา คล้ายแก้ว ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ เพชรบูรณ์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชาวบ้านวอนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยเหลือเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่หมู่บ้านนานกว่า 30 ปี