พสกนิกรชาวเพชรบูรณ์รวมใจเป็นหนึ่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และแจกพันธุ์ดาวเรืองปลูกทั้งจังหวัด เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วเมือง ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 12 มิถุนายน 2017
765,586 ครั้ง

ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เพชรบูรณ์รวมใจเป็นหนึ่ง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และปลูกดอกดาวเรืองถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมการปะดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบพันธุ์ดาวเรืองให้แก่ส่วนราชการ และท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์พื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนนำไปปลูก ให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วเมือง ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำโครงการเพชรบูรณ์รวมใจเป็นหนึ่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และปลูกดอกดาวเรืองถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักในการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวเพชรบูรณ์ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่จะทำให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และรับความรู้เกี่ยวกับการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี ซุ้มสาธิตจัดทำดอกไม้จันทน์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ ซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับดอกดาวเรืองของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ซุ้มสาธิตแนะนำวิธีปลูกดอกดาวเรืองของสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และซุ้มสาธิตจากสำนักงานกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแต่ละซุ้มได้จัดเตรียมวิทยากรและครูฝึกผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ มาแนะนำฝึกฝนเทคนิค และวิธีดำเนินการพร้อมทั้งได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งจากกระดาษ และวัสดุทางธรรมชาติ อาทิ ใบตอง เปลือกข้าวโพด เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถฝึกปฏิบัติและนำไปแนะนำต่อไปขยายผลไปยังหมู่บ้านชุมชน อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ต่อยอดด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป็นรูปดอกมะขามที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย และในโอกาสนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีสภาพความยากลำบาก มีความขาดแคลน จำเป็นเร่งด่วน ต้องการความช่วยเหลือ เช่นนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวยากจนบิดามารดาหย่าร้าง ถูกคุ้มขัง แยกกันอยู่ จำนวน 80 ราย จำนวน 240,000 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเป็นการช่วยเหลือ

ข่าว /ภาพ มนสิชา คล้ายแก้ว ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ จังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : พสกนิกรชาวเพชรบูรณ์รวมใจเป็นหนึ่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และแจกพันธุ์ดาวเรืองปลูกทั้งจังหวัด เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วเมือง ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ