เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รับรางวัลกินรี ครั้งที่ 11 Thailand Tourism Awards

อ่าน 593,625 ครั้ง

ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอล์ 3 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์มาพาก ผู้จัดทำเอกสารเข้าประกวดร่วมเสวนาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2018 จาก UNWTO โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ทั้งนี้สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรของรัฐสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ส่งผลงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประกวด การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2539 และดำเนินการต่อเนื่องทุก 2 ปี จนถึงปัจจุบัน ได้มอบรางวัลเป็นครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างเข้มข้นในทุกมิติ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความพร้อมของบุคลากรที่ให้บริการอย่างเป็นระบบและครบวงจร ดังนั้น รางวัล กินรี ที่มอบให้ทุกผลงานจึงเปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ ที่สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สวัสดิ์ มาพาก ภาพ/ข่าว
มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รับรางวัลกินรี ครั้งที่ 11 Thailand Tourism Awards