เพชรบุรี ประชุมการแข่งขันเจ็ตสกี Pro Tour ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามที่ 4

อ่าน 690,007 ครั้ง

image
เวลา 14.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกท.จังหวัดเพชรบุรี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมการแข่งขันเจ็ตสกี Pro Tour ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามที่ 4 ประจำปี 2559 โดยมี นายมนู อนันตชัยศิริ หัวหน้าสำนักงานสมาคมเจ็ตสกีฯ ,นายปราโมทย์ สุขพลอย ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ด้วย จังหวัดเพชรบุรี

image

โดยสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกี Pro Tour ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามที่ 4 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559 ณ หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี

image
ในการนี้ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้น โดยแบ่งเป็นฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ /ฝ่ายจัดการแข่งขัน /ฝ่ายสถานที่ /ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร /ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว

image

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและตามคำสั่ง เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป
ข้อมูลข่าว มณฑิตา เขตนารี ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวย์รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เพชรบุรี ประชุมการแข่งขันเจ็ตสกี Pro Tour ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามที่ 4