จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่าน 465,846 ครั้ง

วันนี้ 5 ต.ค.60 เวลา 11.00 น. ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจต่อไป โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
สิ่งของที่พระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำไปใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ตามประเภทงานที่ได้ลงทะเบียนไว้ และเป็นการทำความดีให้กับสังคม เป็นการร่วมพลังความสามัคคีให้กับประเทศ ตลอดจนเพื่อสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพ / ข่าว สมยศ แสงมณี จ.ปทุมธานีรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร