“เจ้าของลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก “เฮียสุริยนต์” รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี”

อ่าน 357,921 ครั้ง

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ “ครอบครัวลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก” ที่ทางมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017” (Quality persons of the year 2017) แก่ นายสุริยนต์ ตั้งขันติธรรม ประธานกรรมการ บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด สาขาบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ และ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สาขาบุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 ด้านเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จใจการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

ข่าว/ภาพ นวพล มณฑา ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “เจ้าของลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก “เฮียสุริยนต์” รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี”