กอ.รมน.มุกดาหาร ลงพื้นที่มอบถุงย้งชีพแก่ผู้ประสพอัคคีภัยที่บ้านม่วงไข่อำเภอนิคมคำสร้อย

อ่าน 674,597 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๐ โดยพ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ม.ห./รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๑๑ มอบหมายให้ พ.ท.โกมล วงศ์อนันต์ หน.กขว.กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. , จนท.กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. , จนท.ส่วนประสานงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบความเสียหายของผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้) และได้มอบถุงยังชีพ รวมทั้งสิ่งของอุผโภคบริโภค เครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย เมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น.ของวันที่ ๓ พ.ย.๖๐ โดยได้รับความเสียหายทั้งหมด ๕ หลัง ส่วนสาเหตุเพลิงไหม อยู่ระหว่างการตรวจสอบจาก กองพิสูจน์ หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร จากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยมีรายชื่อผู้ประสพอัคคีภัยดังนี้
๑. นายวรายุทธ สี่แสน บ้านเลขที่ ๓๓ บ.ม่วงไข่ ม.๒ อ.นิคมคำสร้อย จว.ม.ห.
๒. นายจันดี สี่แสน บ้านเลขที่ ๓๕ บ.ม่วงไข่ ม.๒ อ.นิคมคำสร้อย จว.ม.ห.
๓. นายพนม สี่แสน บ้านเลขที่ ๓๕ บ.ม่วงไข่ ม.๒ อ.นิคมคำสร้อย จว.ม.ห.
๔. นางเจริญ หนองแคน บ้านเลขที่ ๓๗ บ.ม่วงไข่ ม.๒ อ.นิคมคำสร้อย จว.ม.ห.
๕. นางอรุณ ฉลามสิงห์ บ้านเลขที่ ๗๑ บ.ม่วงไข่ ม.๒ อ.นิคมคำสร้อย จว.ม.ห.
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ภาพ/ข่าว เดวิด โชคชัย จ..มุกดาหาร รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.มุกดาหาร ลงพื้นที่มอบถุงย้งชีพแก่ผู้ประสพอัคคีภัยที่บ้านม่วงไข่อำเภอนิคมคำสร้อย