“ชาวบ้านเดือดร้อน”ถนนปริศนา อยู่ๆถนนก็แคบลง ไม่มีคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดือดร้อนไม่สามารถเข้าไปทำไร่ได้ ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง คำตอบคือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว “ต้องรอ” แต่ความเดือดร้อนจะรอได้ไหม ขอร้องเรียนผ่านสื่ออีกทาง

อ่าน 476,933 ครั้ง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากนายยุทธนา ศรีเกตุ อายุ46ปี ที่อยู่ 589 /2 ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ว่า ได้รับความเดือดร้อน จากกรณี ถนนที่พ่อยกให้ก่อนเสียชีวิตให้เป็นทางสาธารณะ ระบุความกว้างของถนนไว้4 เมตร ปัจจุบัน ทางเทศบาลตำบลมะขามคู่ ทำการรื้อถอนถนน เหลือเฉลี่ยเพียง 1.35-3 เมตร ทำให้เดือดร้อนหนักเข้าไปเอาน้ำประกอบอาชีพทำไร่ไม่ได้
โดยนายยุทธนาฯได้พาไปดูที่เกิดเหตุอยู่ที่ ม.3 ถนนซอย11 สาย7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ซึ่งเป็นที่ทำไร่ มัน ไร่สับปะรด ของพี่น้องคนในครอบครัวทั้งหมด6 คน และมีจำนวนคนในครอบครัวรวมกันกว่า20 คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่เกิดขึ้น จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันถนนดังกล่าววัดจากหลักเขต ที่ดินมีความกว้างเพียง 1.83 เมตร ยาวลึกไปทางลำรางสาธารณะเพื่อการเกษตน 350 เมตร
นายยุทธนา ฯ ได้เปิดเผยว่า เดิมที ผู้เป็นพ่อชื่อนายนิคม ศรีเกตุ ก่อนที่จะเสียชีวิตประมาณปี2540 ได้ยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ส่วนบุคคลให้กับทางเทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยระบุให้มีความกว้างของถนนไว้ที่ 4 เมตร ยาว 350 เมตร แต่เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2559 ทางเทศบาลตำบลมะขามคู่ ได้ให้ผู้รับเหมามาก่อสร้างถนน จนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่21 กันยายน 2559 ถนนมีความกว้างและความยาว ตามที่ระบุไว้ในการยกที่ดิน แต่เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2560 ทางเทศบาลมะขามคู่ได้ทำการรื้อถอนถนนบางส่วนบริเวณกลางถนน คงเหลือความกว้างเพียง3 เมตร.และวัดจากหลักเขตก่อนถึงส่วนปลายถนน วัดได้ 1.83 เมตร ในส่วนที่ติดกับลำราง คงเหลือเพียง 1.5 เมตร ได้รับความเดือดร้อน รถยนต์ รถไถ เข้าไปประกอบอาชีพไม่ได้ นายยุทธนา ฯ พร้อมสมาชิกในครอบครัวได้ไปร้องเรียนถึงกรณีนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 13 กันยายน2560 เวลา 13.40 น. และ ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.นิคมพัฒนา ไว้เมื่อ12 พฤศจิกายน ด้วยหวั่นไม่มีความคืบหน้าในเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากผ่านมา2 เดือน ทวงถามไปศูนย์ดำรงธรรมได้รับคำตอบว่า ได้ส่งเรื่องไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ต้องรอ และในส่วนของเทศบาลตำบลมะขามคู่ ก็ไม่มีหนังสือแจ้งมาถึงตนแต่อย่างใด จึงเกิดความหวั่นวิตกในเหตุที่เกิดขึ้น ในเรื่องของผู้มีอิทธิพลอีกด้วย นายภูมิ โอภาปัญญโชติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ได้กล่าวถึงความคืบหน้าว่าล่าสุดทาง ที่ดินจังหวัดระยองและอำเภอนิคมพัฒนาได้ตอบกลับมาแล้วว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและพยานบุคคล ส่วนทางท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นครั้งที่1 แล้วในเหตุที่เกิดขึ้นของประชาชน โดยมีกำหนดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องส่งเอกสารตอบกลับมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ภายใน 15 วัน
ธานนท์ ตรีพลอักษร 0898331042
บรรยายภาพ///1/2/3/4//ภาพถ่ายด้วยตนเอง 6 พี่น้องชี้ที่เกิดเหตุ ถนนที่ถูกรื้อถอน
ถนนปัจจุบันที่รื้อถอนเสร็จแล้ว เอกสารที่ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “ชาวบ้านเดือดร้อน”ถนนปริศนา อยู่ๆถนนก็แคบลง ไม่มีคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดือดร้อนไม่สามารถเข้าไปทำไร่ได้ ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง คำตอบคือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว “ต้องรอ” แต่ความเดือดร้อนจะรอได้ไหม ขอร้องเรียนผ่านสื่ออีกทาง