สระบุรี-ผู้ว่าฯ สระบุรี เปิดตลาดประชารัฐ ของดีสระบุรี ที่บริเวณศาลากลาง จ.สระบุรี พร้อม Kick off เปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจเต็มรูปแบบ 5 ธันวาคมนี้

อ่าน 528,817 ครั้ง

วันนี้(1/12/60) ที่บริเวณหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด ตลาดประชารัฐของดีสระบุรีโดยมีกลุ่มพ่อค้า แม่ค้านำผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าการเกษตร มาร่วมจำหน่าย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดสระบุรีได้เปิดพื้นที่ด้านข้างศาลากลางจังหวัดสระบุรี ให้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยได้นำสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มาจัดจำหน่าย โดยได้เปิดพื้นที่เพิ่มเติมให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายใหม่และจัดเป็นตลาดประชารัฐ ของดีสระบุรีรวมจำนวน 60 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการตลาดประชารัฐของดีสระบุรีและตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยจะเปิดจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย เป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ 1.ตลาดประชารัฐ Green Market 2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 3.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4.ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6.ตลาดประชารัฐ Modern Trade 7.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 8.ตลาดประชารัฐต้องชม และ 9.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งในวันที่ 5 ธ.ค.60 จะดำเนินการ(Kick off) เปิดตลาดประชารัฐ ทัองถิ่นสุขใจเต็มรูปแบบ พร้อมกับตลาดอื่น ทั่วประเทศ ที่บริเวณสระน้ำโยธาธิการสาย 2 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยได้รวมเอาตลาดนัดในพื้นที่จำนวน 2 แห่ง มารวมกันและให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้ได้ค้าขายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ซึ่งมีขนาดใหญ่ มั่นใจว่าสามารถรองรับผู้ประกอบการและผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยอย่างเพียงพอ

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี ขอบคุณ สนง.ประชาสัมพันธ์ สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ผู้ว่าฯ สระบุรี เปิดตลาดประชารัฐ ของดีสระบุรี ที่บริเวณศาลากลาง จ.สระบุรี พร้อม Kick off เปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจเต็มรูปแบบ 5 ธันวาคมนี้