ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำส่วนราชการ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการในพื้นที่

อ่าน 586,629 ครั้ง

วันนี้ (5 ธ.ค. 60 ) เวลา 10.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ พลตรีณรัช สิงห์ปภาภร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายสมชับ กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้นำอาหารกลางวันและขนม ไปจัดเลี้ยงให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนและเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนรู้สึกว่ายังมีอีกหลายภาคส่วนที่ไม่ทอดทิ้ง พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือในทุกด้าน สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากแห่งนี้ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิตและปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากนั้นเวลา 11.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ ได้นำอาหารกลางวันและขนม ไปจัดเลี้ยงให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก ซึ่งเด็กนักเรียนที่นี่เป็นเด็กมีความผิดปกติ ความบกพร่องทางร่างกายและความพิการทางสมอง ทางหู และพิการซ้ำซ้อน โรงเรียนโสตศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากแห่งนี้ จึงเป็นสถานศึกษาที่จะช่วยเหลือการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน เพื่อให้มีทักษะความรู้พื้นฐาน ให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามศักยภาพ

ภาพ/ข่าว/ บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำส่วนราชการ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการในพื้นที่