ทส.-กรมป่าไม้ นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สงขลา

อ่าน 647,888 ครั้ง

สงขลา : เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมป่าไม้ นำโดยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายเจษฏา เจษฏาภินันท์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) นายไพโรจน์ นัคร ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) นายชาญชัย กิจศักดาภาพ ป่าไม้จังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาในพื้นที่ รวม 5 หน่วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากรอ ปกครองอำเภอควนเนียง กำนันตำบลห้วยลึก กำนันตำบลควนโส และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และ ให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยนํ้าท่วม ตามโครงการ กรมป่าไม้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมนำสิ่งของประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้กับชาวบ้าน ในท้องที่ หมู่ 6 บ้านท่าหยี หมู่ 7 บ้านท่าปะบ่า ตำบลห้วยลึก และ หมู่ 11 บ้านนาลิง ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทุกภัยน้ำท่วม.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทส.-กรมป่าไม้ นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สงขลา