สระบุรี-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ”ปั่นตามรอยเท้าพ่อ”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่าน 576,914 ครั้ง

วันนี้(3/12/60) เวลา 07.00 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ”ปั้นตามรอยเท้าพ่อ”เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 มีนายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกฯ อบต.หน้าพระลาน พ.ต.อ.เกษดา วัชรานนท์ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และชมรมนักปั้นจักรยานจังหวัดสระบุรี พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการปั้นจักรยานในครั้งนี้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีที่เป็นอำเภอ 1ใน 5 อำเภอที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50โดยคัดเลือกอำเภอที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดสระบุรีมีโครงการพัฒนาพิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา โดยมูลนิธิชัยพัฒนามาดำเนินการในปี พ.ศ.2532 เป็นที่ตั้งโครงการทฤษฎีใหม่เนื่องพระราชดำริเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี ยังมีสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบรมศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงเสด็จมาปฎิบัติพระราชกรณีย์กิจเป็นจำนวนหลายครั้ง เช่นการช่วยเหลือประชาชนในการทรงสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อที่จะเป็นจัดหาน้ำใช้ให้ปรชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรพระองค์ทรงเสด็จสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง(พุแค)ทรงปลูกไม้ ต้นรัง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2511 ปัจจุบันต้นรังได้เติบโตสมบูรณ์ดีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน”ต้นไม้ของพ่อ”ไว้เป็นศิริมงคลที่แห่งนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่พระองค์ทรงพระราชดำริไว้ให้ชาวจังหวัดสระบุรีได้”ศาสตร์พระราชา”ได้นำมาปฏิบัติในการทำเกษตรพอเพียงและนำทฤษฎีใหม่มาพัฒนาประกอบอาชีพที่ยั่งยืนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ติดตามชมโครงการพระราชดำริและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและปลูกฝั่งให้ประชาชนรักการออกกำลังกายอีกด้วย

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ”ปั่นตามรอยเท้าพ่อ”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร