มุกดาหาร : กอ.รมน.มุกดาหาร ช่วยเหลือประชาชนตามโครงการพระราชดำริ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ร.9

อ่าน 637,726 ครั้ง

ฝ่ายความมั่นคงมุกดาหาร ได้ดำเนินการขุดสระน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยากจนอยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารขาดแหล่งน้ำทำการเกษตรโดยฝ่ายความมั่นคงได้ทำพิธีมอบสระน้ำให้ประชาชนโดย มีนายอำเภอ หนองสูง ตำรวจ นายกเทศบาลหนองสูง บรรดาจิตอาสาและประชาชนร่วมพิธีมอบสระน้ำตามความประสงค์ของประชาชนตามรอยพ่อหลวงน้อมนำแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในชีวิตประจำวันตามรอยหลักการของนายหลวงราชการที่ 9 เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 6 ธันวาคม 2560 พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.ฝ่ายความมั่นคง จังหวัดมุกดาหารได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบ้านโนนน้ำคำ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหารเป็นหมู่บ้านอยู่ถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญโดยไม่มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรโดยเฉพาะครอบครัวของนางสะเด็น อุทัย บ.โนนน้ำคำ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร มีเหนือที่ 4 ไรที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ เนื่องจากจะทำการเพราะปลูกก็ไม่มีแหล่งน้ำจึงตัดสินใจมอบที่ดินส่วนหนึ่งให้หมู่บ้านขุดสระน้ำเพื่อให้มีน้ำทำการเกษตรโดยใช้น้ำในสระร่วมกันแบ่งปันกันน้อมนำแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในชีวิตประจำวันตามรอยหลักการของนายหลวงราชการที่ 9 ให้พออยู่พอกินเหลือกินก็นำไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่มีที่ดิน ไม่มีเงินจ้างขุดสระน้ำจึงพากันเดินทางมาขอความช่วยเหลือจาก พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.ฝ่ายความมั่นคง จังหวัดมุกดาหารดังกล่าว จึงมอบหมาย พ.ท.โกมล วงศ์อนันต์ หน.นโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบประการไดให้รายงานเพื่อหาทางช่วยเหลือสร้างแหล่งน้ำให้ขนาด 40-40 ลึก 3 เมตร ก็มีน้ำคำไหลออกเต็มสระซึ่งหลังพิธีมอบสระน้ำ พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ ได้พาภาคส่วนประชาชนที่ร่วมพิธีร่วมปล่อยปลานาๆชนิด จำนวน 2 0,000 ตัวชาวบ้านก็พากันดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมขอขอบคุณ ฝ่ายความมั่นคง กอ.รมน.ทีแลเห็นความเดือดร้อนของประชาชน น้ำใจของเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.มุกดาหาร ประชาชนในหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านขอสัญญาว่าจะแบ่งปันน้ำในสระแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป..

ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย หน.ศูนย์ข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร : กอ.รมน.มุกดาหาร ช่วยเหลือประชาชนตามโครงการพระราชดำริ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ร.9