ทะลุ 4 ล้าน…กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลึ้มยอดขายตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ สัญจรที่ SCB

อ่าน 459,006 ครั้ง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ซึ่งเป็น 1ตลาดภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ทั้ง 9 ประเภท ที่มีเกษตรกร ผู้ค้ารายใหม่ ผู้ประกอบการต่างๆ มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่าห้าหมื่นราย และสำหรับงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดขึ้นครั้งแรกนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มเทศกาลข้าวใหม่ ของอาจารย์ธีรยุทธ บุญมี นักคิดนักวิชาการเพื่อสังคมผู้หลงใหลในรสชาติข้าวใหม่นานาสายพันธุ์ ในการร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายของของรัฐบาล โดยหาพื้นที่ขายเพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าขายรายใหม่ที่เป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจหารายได้เพิ่ม ได้เข้ามาทำการค้าขาย รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการข้าวใหม่ ของกลุ่มเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา รวมถึงให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของชาวนา รวมทั้งข้าวใหม่ที่มีรสชาติหอมอร่อยเป็นพิเศษ และช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวซึ่งแต่ละท้องถิ่นมีความหลากหลาย มีรสชาติที่หลากหลาย มีคุณค่า โดยทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่บริเวณหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้ารายย่อย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้ ของที่ระลึก สมุนไพร ผัก ผลไม้ อาหารหรือเครื่องดื่ม รวมถึงกลุ่มเทศกาลข้าวใหม่ สามารถนำสินค้าอุปโภคและบริโภคเหล่านี้ มาจำหน่ายได้ถึงจำนวน 171 ร้าน เมื่อช่วงวันที่ 6-8 ธันวาคมที่ผ่านมา และยอดขายทั้ง 3 วัน อยู่ที่ 4 ล้านบาท ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ค้าขายเป็นอย่างมาก ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงอีกครั้ง ที่ให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวในทุกขั้นตอนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่งผลให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้ค้าขาย ได้มีรายได้เพิ่ม เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเริ่มต้นของความร่วมมือในครั้งนี้ เพราะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยบริการ SCB Easy Pay ซึ่งเป็นระบบที่รับจ่ายเงินผ่าน QR Code ภายใต้ชื่อ “แม่มณี Money Solution” อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งสนับสนุนสังคมไทยก้าวสู่ Cashless Society อย่างสมบูรณ์ และร่วมกันสานต่อการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายของของรัฐบาลต่อไป ในการพัฒนาตลาดของท้องถิ่นให้มีความสะอาด จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัย รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาพื้นที่ขายเพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าขายรายใหม่ที่เป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจหารายได้เพิ่ม ได้เข้ามาทำการค้าขาย รวมทั้งสำรวจพื้นที่ว่างที่สามารถจัดให้เป็นตลาดได้ เพื่อรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ต่อไปด้วย

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า กรมฯ จะดำเนินการควบคู่กันไปในลักษณะของการหาพื้นที่ถาวรให้ผู้ที่ลงทะเบียนได้รับโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และหาพื้นที่ตลาดชั่วคราวในลักษณะเช่นเดียวกับที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ร่วมมือกับกรมฯ ในการจัดให้ผู้ที่ร่วมลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ได้มีโอกาสสัญจรมาพบกับผู้บริโภค และในคณะนี้ กรมฯ กำลังดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้บ้านเรือน หรือสวนไร่นาของชาวชนบท ได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มลูกค้าที่สนใจไปใช้บริการในการพักผ่อน รับประทานอาหารพื้นบ้าน หรือซื้อพืชผักผลไม้จากกลุ่มเกษตรกรโดยตรงผ่านทาง Application ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เพราะกรมฯ เล็งเห็นว่า จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งสนับสนุนสังคมไทยก้าวสู่ Cashless Society อย่างสมบูรณ์ ทั้งยังถือได้ว่า กรมฯ ช่วยสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลในการร่วมกันสานต่อการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไปด้วย

นายสุทธิพงษ์กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคมที่ผ่านมา ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแค่ 3 วัน และสินค้าของผู้ที่นำมาจำหน่ายในตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจนี้ จะมีราคาถูกชิ้นละ 20บาทเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม แต่มีกลุ่มผู้บริโภคมาช่วยอุดหนุนเป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดขายรวมแล้วสูงถึง 4 ล้านบาท ซึ่งนี่คือการสร้างความสุขให้กับกลุ่มผู้ค้าขาย ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ แต่ได้มีโอกาสมาค้าขายจนขายดีและได้รายได้เพิ่มอีกด้วย ซึ่งทางผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และธนาคารไทยพาณิชย์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ รวมถึงนิทรรศการข้าวใหม่ ของกลุ่มเทศกาลข้าวใหม่ ประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่นชอบของผู้ขายและผู้ซื้อ ทั้งยังหวังว่าตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจสัญจรในลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆต่อไป

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าวเซเว่นเดย์นิวส์/ขอบคุณ น้องปลา กง.ปส.สถ.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทะลุ 4 ล้าน…กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลึ้มยอดขายตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ สัญจรที่ SCB