สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ เปิดงาน”เทศกาลข้าวใหม่ ประชารัฐร่วมใจ เกี่ยวข้าวเจ๊กเชย อินทรีย์ GI “

อ่าน 437,885 ครั้ง

วันนี้(09/12/60) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณทุ่งนาของเกษตรกรผู้ใหญ่นพ ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานพิธีเปิดงาน”เทศกาลข้าวใหม่ ประชารัฐร่วมใจ เกี่ยวข้าวเจ๊กเชย อินทรีย์ GI “ มี นางวรรณภา ชินชูศักดิ์ รองประธาน บ.ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี จก. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ นายอัศวิน ไขรัศมี ผจก.บ.ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี ให้การต้อนรับและร่วมพิธี งาน”เทศกาลข้าวใหม่ ประชารัฐร่วมใจ เกี่ยวข้าวเจ๊กเชย อินทรีย์ GI “เทศกาลข้าวใหม่ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา รวมถึงให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของชาวนา รวมทั้งข้าวใหม่ เห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา นอกจากนี้ บ.ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี จก. ยังได้เข้ามาให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกร ในการอนุลักษณ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและเปลี่ยนเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี พร้อมทั้งสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่รวมกลุ่มกัน 5 รายขึ้นไป พื้นที่รวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการข้าว บ.ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี จก. ยังได้จัดหาโรงสีเพื่อรับซื้อข้าวเจ๊กเชยอินทรีย์ผลผลิตของเกษตรกรไว้รองรับด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำข้าวโพดเพื่อสุขภาพ”ออแกนนิคฟาร์ม”มาเปิดตัวเพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดได้มีตลาดรองรับผลผลิตไปแปรรูปอีกหนึ่งช่องทาง

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ เปิดงาน”เทศกาลข้าวใหม่ ประชารัฐร่วมใจ เกี่ยวข้าวเจ๊กเชย อินทรีย์ GI “