มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร

อ่าน 495,805 ครั้ง

วันนี้(10 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ ร่วมกับสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร(จำนวน650ชุด)คิดเป็นมูลค่า325,000บาท(สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (แจกต่อเนื่องวันที่2)ใน อ.หล่มเก่า(300ชุด) อ.น้ำหนาว(350ชุด) จ.เพชรบูรณ์ รวมการแจกจ่ายของเพชรบูรณ์จำนวน1,500ชุดคิดเป็นมูลค่า 750,000 บาท(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)โดยมี คุณชาญชัย เพชรสุขศิริ นายกสมาคมฯ พร้อม คณะกรรมการฯและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมในพิธีแจกจ่ายครั้งนี้. โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯคณะกรรมการฯผู้ช่วยกรรมการฯผู้บริหารฯพนักงานฯและอาสาสมัครมูลนิธิฯ

(ภาพ-ข่าว/เปิ้ล กู้ภัย151 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย สายด่วน1418 )เสร็จสิ้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร