มุกดาหาร : กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัณหาการร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนปิดเส้นทางสัญจร

อ่าน 476,369 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 น.
พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.มอบ พ.ต.ศักดิ์ดา บุญพิมพ์ รอง หน.ชป.มช.กอ.รมน.จว.ม.ห.ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม จว.ม.ห.,กกล.รส.จว.ม.ห.,แขวงทางหลวง จว.ม.ห.,เทศบาล ต.คำอาฮวน,สำนักงานที่ดิน จว.ม.ห.และปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกตรวจสอบและเจรจาไก่เกลี่ยกรณีราษฎรร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงปิดกั้นเส้นทางที่เคยใช้สัญจรไปมา จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของที่ดิน(ผู้ถูกร้อง)นายเชียงใหม่ บรรพชาติ ต.คำอาฮวน อ.เมือง จว.ม.ห.ทำไร่สวนมะม่วงทำให้เส้นทางทึ่เคยใช้สัญจรถูกปิด ราษฎรจำนวน 20 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อน ผลการเจรจาไก่เกลี่ย รายละเอียดดังนี้ การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนนายเชียงใหม่ฯ ยินยอมผ่อนผันให้ราษฎรนำรถไถปรับทำเป็นถนนชั่วคราวข้างลำห้วยสาธารณะด้านทิศเหนือโฉนดที่ดิน

การแก้ไขปัญหาระยะกลาง นางฉลอง ธรรมวงศ์ ราษฎรชุมชนตากแคน ยินดีสละที่ดินบางส่วนให้ทำถนนสาธารณะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร,เทศบาลตำบลคำอาฮวนจะดำเนินการประสานส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนฤดูทำนาปี 2561 การแก้ไขปัญหาระยะยาว นายเชียงใหม่ฯ ยินยอมสละที่ดินตามโฉนดด้านทิศเหนือทำเป็นถนนสาธารณะตามขอบโฉนดที่ดินให้รถยนต์สามารถสัญจรไป-มาได้ และเทศบาลตำบลคำอาฮวนจะทำโครงการเสนอของบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนและวางท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ระบายนำได้ดีเพื่อเชื่อมกับทางหลวงต่อไป
ทั้งสองฝ่ายมีความพึ่งพอใจที่สามารถตกลงกันได้และขอบคุณส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเข้ามาเจรจาไก่เกลี่ย สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้

ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย หน.ศูนย์ข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร : กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัณหาการร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนปิดเส้นทางสัญจร