กีฬาภายในอนุบาลกานวดี “เหลือ-แดง เกมส์” ครั้งที่ 2 ผู้ปกครองสุดคึกคัก???กว่าทุกปีที่ผ่านมา

อ่าน 648,115 ครั้ง

เมื่อเด็กอนุบาลบางคนร้องไห้ขณะเดินพาเหรด ในขณะที่ผู้ปกครองต่างนำกล้องของโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพลูกหลานไว้เป็นที่ระลึกและเป็นโอกาสดีที่ลูกหลานได้มีโอกาสแสดงออกอย่างน้อยปีนี้ละครั้ง
วันนี้(22 ธค.60)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในที่โรงเรียนอนุบาลกานวดี ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สุดจะคึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมา เมื่อ ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิต ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกานวดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ภายในอนุบาลกานวดี “เหลือ-แดง เกมส์” ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นางสาวกานดา เลิศโกเมนกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลกานวดี คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับอุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่างจูงลูกหลานที่แต่งกายอย่างสุดสวยและสร้างสรรค์ พร้อมคอยดูแลให้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีภายโรงเรียน จากเทศบาลตำบโนนสูงเปลือย จนมาถึงโรงเรียนระยะทางร่วม 1 กม.ร่วม 300 คน ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิต ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกานวดี กล่าวว่าการแข่งขัน กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกานวดี “เหลือ-แดง เกมส์” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็ก ให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อดทน ซื่อสัตย์ รู้จักรับผิดชอบ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและเป็นพลเมืองที่ดี ของประเทศ ดร.วุฒิพงษ์ฯกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในนอกจากจะส่งเสริมให้กุลบุตรธิดาได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน โดยแบ่งสีออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า, สีชมพู, สีเขียว, และสีม่วง เด็กๆได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่างๆตามชนิดกีฬาที่กำหนด และการแข่งขันกองเชียร์ ได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ในขณะที่เด็กอนุบาลบางคนร้องไห้ขณะเดินพาเหรด ในขณะที่ผู้ปกครองต่างนำกล้องของโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพลูกหลานไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งผู้ปกครองบางคนบอกว่าเป็นโอกาสดีที่ลูกหลานได้มีโอกาสแสดงออกอย่างน้อยปีนี้ละครั้ง และสุดจะคึกคัก???

ข้อมูลภาพ/ข่าว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กีฬาภายในอนุบาลกานวดี “เหลือ-แดง เกมส์” ครั้งที่ 2 ผู้ปกครองสุดคึกคัก???กว่าทุกปีที่ผ่านมา