มุกดาหาร : กอ.รมน.มุดดาหาร ร่วม ศูนย์ดำรงธรรม แก้ไขปัญหาการร้องเรียน ชาวบ้านได้รับกลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราบ้านแก่นเต่า

อ่าน 476,872 ครั้ง

เมื่อวัน 27 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท)หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ม.ห.รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 11 มอบหมายให้ พ.ท.สุรัช จันทร์พวง หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ม.ห., จนท.กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. , จนท.ส่วนประสานงาน , กกล.รส.จว.ม.ห. ร่วมบูรณาการกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร , สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร , อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร , ทต.โพนทราย อ.เมือง จว.มุกดาหาร แก้ปัญหากรณีชาวบ้านร้องทุกข์ว่า มีกลิ่นเหม็น ทำให้มีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ แสบตา และคัดจมูก ต้นกลิ่นมาจากโรงงานยางพาราที่ตั้งอยู่ระหว่างบ้านแก่นเต่ากับบ้านคำฮี จากผลการเข้าตรวจสอบเป็นโรงงานรับซื้อยางพาราเพื่ออัดเป็นแผ่นและแท่งส่งขายต่างประเทศโดยมีนายไพฑูรย์ จินดากล เป็นเจ้าของและผู้จัดการ จากผลการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทรับซื้อยางก้อนไว้จำนวนมาก กลิ่นเหม็นเกิดจากการกองหมักหมม ประกอบกับฤดูหนาวอากาศลอยต่ำทำให้กลิ่นลอยต่ำด้วย เครื่องปั้มทำละอองน้ำเพื่อครอบคลุมควันไอเสียชำรุด 3 เครื่อง ใช้การได้ 2 เครื่องระบบบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผจก.ฯ ได้ชี้แจงว่าได้ใช้จุลินทรีย์น้ำส้มควันไม้พ่นดับกลิ่นที่กองก้อนยางพาราเป็นประจำแต่จะส่งกลิ่นเมื่อใช้รถตัก บริษัท ฯ จะเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์และค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิม เครื่องปั้มที่ชำรุด บริษัทได้สั่งซื้อแล้วแต่เนื่องจากต้องส่งมาจากต่างประเทศคาดว่าจะมาถึงกลางเดือน ม.ค.61 ส่วนบ่อบำบัดน้ำเสียจะทดลองปล่อยผักตบชวาช่วยบำบัดน้ำเสียเพิ่มอีกตามคำแนะนำของสาธารณะสุขจังหวัด ตัวแทนชาวบ้านเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ จึงแยกย้ายเมื่อเวลา 1230

ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย หน.ศูนย์ข่าว เซเว่นเดย์นิวส์ จ.มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร : กอ.รมน.มุดดาหาร ร่วม ศูนย์ดำรงธรรม แก้ไขปัญหาการร้องเรียน ชาวบ้านได้รับกลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราบ้านแก่นเต่า