เพชรบูรณ์ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม แข่งขันกีฬาสี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

อ่าน 647,372 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานที่สนามกีฬาโรงเรียนชนแดนวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในส่งท้ายปีเก่า รับปีใหม่ 2561 มี นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นประธานจัดการแข่งขันได้แบ่งนักเรียน ครูออก เป็นสีต่าง ๆ ทั้งหมด 4 สี มี 1.สีแดง 2. สีน้ำเงิน 3.สีเหลือ 4.สีเขียว และ มีกีฬา ที่ใช้ในการแข่งขันจำนวน 6 ประเภท มี ฟุตบอล ฟุตซอแล,วอลเล่ย์บอล,เซปัค – ตะกร้อ ,เทเบิล –เทนนิส และ กรีฑา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสออกกำลังกาย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝังให้นักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแดน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีคณะครู และนักเรียนผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 950 คน

ภาพ/ข่าว อุดมศักดิ์ เหล็กคำ-มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เพชรบูรณ์ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม แข่งขันกีฬาสี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่