สระบุรี- ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จัดงาน”วันทหารม้า”เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”พระบิดาแห่งทหารม้า”

อ่าน 628,940 ครั้ง

วันนี้(04/01/61) เวลา 10.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์บุญชัยบำรุงพงศ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ได้เดินทางเป็นประธานพิธีงานวันทหารม้าและทำพิธีมอบเดือยโลหะสีทองกิตติมศักดิ์ มีพล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พร้อมนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.18 พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี คณะนายทหารสัญญาบัตร อดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ และทหารในสังกัดศูนย์การทหารม้า ในการนี้มีทหารกองเกียรติยศ กองร้อยทหารม้า กองร้อยทหารม้ารถถัง ทำพิธีต้อนรับคณะ ผบ.ทบ.จากนั้นคณะ ผบ.ทบ.ถวายสักการะพระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราช ผบ.ทบ.รับการเคารพและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ต่อมาได้ประกอบพิธีสงฆ์และทำพิธีมอบเดือยโลหะสีทองกิตติมศักดิ์ ให้กับทหารม้าอาวุโส จากนั้น พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ได้เดินทางไปที่ลานเอนกประสงค์บุญชัยบำรุงพงศ์ เพื่อให้โอวาทแก่กำลังพล ศม. และ นขต.ศม. โดยพล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม.กล่าวต้อนรับและนำกล่าวปฎิญาณตน และเชิญ ผบ.ทบ.ให้โอวาทแก่กำลังพล ภายในงานยังมีภาคเอกชน นำอุปกรณ์ที่ใช้กับทางทหารมาจัดแสดงเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น บริษัทชัยเสรีเม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ได้นำรถหุ้มเกราะเอนกประสงค์ ที่คนไทยผลิตในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศกว่า 37 ประเทศ มาโชว์ในงานด้วย วันทหารม้า ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มกราคมของทุกปี ประชาชนชาวไทยได้เห็นถึงความสำคัญของวีรกรรมที่บ้านพรานนกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในขณะยังทรงพระยศเป็น”พระยาวชิรปราการ”กับทหารคู่พระทัยทั้ง 4 รวบรวมไพร่พลตีฝ่าทหารพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาออกมา ซึ่งกำเนิดจากวีรกรรมที่บ้านพรานนก ปัจจุบัน ตั้งอยู่ในอ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในขณะนั้น ยังคงเป็นพระยาวชิรปราการ ได้นำกองทหารผ่านมาทางบ้านทะงู บ้านข้าวเม่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2309 ตลอดทางของการรบ ชาวบ้านได้จัดส่งข้าวเม่าให้เป็นเสบียง และส่งธนูให้แก่ทหารใช้เป็นอาวุธ กองทหารได้ปะทะกับพม่าที่คลองแห่งหนึ่ง พระยาตาก ตีทหารพม่าแตกพ่ายจึงตั้งชื่อคลองว่า “คลองชนะ” ฝ่ายทหารพม่าได้ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดตลอดระยะทางที่หนีออกจากกรุงศรีอยุธยา พระยาตากต้องต่อสู้กับพม่าถึง 4 ครั้ง แต่กองทหารพม่าก็ไม่ยอมลดละ และไล่ตามที่ที่บ้านโพธิ์สังหาร มีหญิงสาวชาวบ้านชื่อนางโพธิ์ ได้ช่วยรบกับพม่าจนเสียชีวิต และภายหลังจากพระยาตากกู้ชาติได้แล้ว จึงได้ระลึกถึง และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “โพธิ์สังหาร” เป็นหมู่บ้าน “โพธิ์สาวหาญ” ในปัจจุบันนี้ มีบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งคือ พรานนก หรือเฒ่าคำ ซึ่งเป็นผู้ช่วยจัดเสบียงให้กองทหารพระยาตากในระหว่างสงคราม ในปัจจุบัน มีรูปปั้นให้ประชาชนเคารพที่หมู่บ้านพรานนก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นที่มาของกองทัพบกได้ตั้งวันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็นวันทหารม้า

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี- ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จัดงาน”วันทหารม้า”เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”พระบิดาแห่งทหารม้า”