มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 แด่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ่าน 527,430 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ คณะผู้ช่วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่บริหารฯ ร่วมในพิธีมอบสมุด ดินสอ และบรรทัด จำนวน 120,000 ชิ้น (หนึ่งแสนสองหมื่นชิ้น) แด่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล การจัดอุปกรณ์การศึกษาให้เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ ที่ได้จัดทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กว่าเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ และในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561 นี้ เพื่อมีส่วนช่วยให้เด็กและเยาวชน “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดหาสมุด ดินสอ และบรรทัด เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 4,800,000 ชิ้น (สี่ล้านแปดแสนชิ้น) คิดเป็นมูลค่า 28,800,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 แด่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา