มุกดาหาร : พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติราชการ

อ่าน 563,027 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2561 เวลา 09.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร.ผวจ.มุกดาหาร และ รอง ผวจ.ฯ ,พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร.(ท.) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้ตรวจราชการสำนักนายรัฐมนตรีเขต 11 และคณะ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในที่ประชุม ผวจ.มุกดาหาร ได้ชี้แจงการดำเนินโครงการงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เวลา 13.00 น. เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายห้วยตูบ ม.14 บ.แก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร เวลา 13.50 น. เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพรานอ้น ม.4 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส และเวลา 15.50 เดินทางกลับ

จ.ส.อ.จัตุพร จูมแพง ภาพ/ข่าว
เดวิท โชคชัย หน.ศูนย์ข่าว เซเว่นเดย์นิวส์ มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร : พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติราชการ