“ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ” รมว.ทส. ห่วงใยข้าราชการชั้นผู้น้อย จึงมีแนวคิดจัดกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ด้าน “ จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ” รองอธิบดีกรมป่าไม้ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อนำเงินรายได้สบทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั่วประเทศ ยอดเงินรวม 1 ล้าน 4 แสนบาท

อ่าน 464,016 ครั้ง

กรมป่าไม้ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขาแจ้งวัฒนะ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล ” เพื่อ…เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไว้ให้ลูกหลาน” ประจำปี 2561 เพื่อนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมสบทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อีกทั้งเพื่อส่งเสริม และ ให้สังคมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กับภาระกิจของผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ป่า สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ด้วยการร่วมรณรงค์หาทุน จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ และ แขกผู้มีเกียรติ ฯ ร่วมพิธีเปิดงานและชมการแสดงคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนานนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญและดูและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ซึ่งมีภารกิจในการปกป้องพิทักษ์รักษาป่าไม้ของชาติ ผู้เสียสละหยาดเหงื่อ แรงกาย ชีวิต และ จิตวิญญาณ อุทิศให้กับผืนป่า เพื่อคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าสูงสุดให้คงอยู่สืบต่อไปเพื่อลูกหลาน กรมป่าไม้ จึงได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อ…เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไว้ให้ลูกหลาน ขึ้น ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขาแจ้งวัฒนะ พร้อมสนุกสนานเพลินเพลิดไปกับเหล่าศิลปินเพลงเพื่อชีวิต น้าหงา คาราวาน , ปู พงษ์สิทธิ์ , หว่อง คาราวาน , อาจารย์ธนิศ ศรีกลิ่นดี ., อี๊ด ฟุตบาธ , สุริยะ ตะวันฉาย , วงผ้าไหม ป่าปูน แพงคำ ป้องจันลา และ โอเล่ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และ สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า อีกทั้งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานคอนเสิร์ตการกุศล ” เพื่อ…เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไว้ให้ลูกหลาน” ประจำปี 2561 ส่วนยอดเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) จะนำไปสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ นายจเรศักดิ์ กล่าว.

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ” รมว.ทส. ห่วงใยข้าราชการชั้นผู้น้อย จึงมีแนวคิดจัดกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ด้าน “ จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ” รองอธิบดีกรมป่าไม้ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อนำเงินรายได้สบทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั่วประเทศ ยอดเงินรวม 1 ล้าน 4 แสนบาท