คนเลี้ยงช้างของขึ้น ! ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมช้างในข้อหาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ( ช้างป่า ) ตร.ส่งสำนวนให้อัยการไม่ฟ้อง ไปขอช้างคืนกลับปฏิเสธ เตรียมนำช้างหลายเชือกปิดล้อมศาลากลางจังหวัดตาก

อ่าน 548,478 ครั้ง

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 27 มกราคม 2561 ที่วัดบ้านปูเต้อ หมูที่ 4 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุรสิทธ์ มุทุสาหิม กรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง นายสุเทพ อุ่นศรี ทนายความผู้รับมอบอำนาจ และ นายอูไซตีฮะ อายุ 42 ปี ไม่มีนามสกุลสัญชาติเมียนมา เจ้าของช้าง แถล่งข่าวกรณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจับกุมช้าง 2 เชือก บริเวณติดชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในข้อหาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ( ช้างป่า ) ส่งสำนวนให้อัยการไม่ฟ้อง เนื่องจากเป็นช้างบ้าน ไปขอช้างกลับปฏิเสธไม่ย่อมคืนช้างให้นายอูไซตีฮะ อายุ 42 ปี เป็นขาวเมียนมา เจ้าของช้าง กล่าวว่า ตนได้นำช้าง 2 เชือก ไปลากไม้ติดกับชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยช้างของตนเดินข้ามฝั่งไป-มา และ ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจับกุมช้างของตนในข้อหาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ( ช้างป่า ) และมอบอำนาจให้ นายสุเทพ อุ่นศรี ทนายความ เป็นผู้ดำเนินการแทนนายสุรสิทธ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ชุดอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก นำกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุทยานแห่งชาติหลายฝ่ายได้ยึดช้าง 2 เชือก อายัดไว้สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 และส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จังหวัดตาก และเวลาพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนคดีให้พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดตาก พิจารณาตามกระบวนการกฎหมาย ต่อมานายสุเทพ ทนายความ ได้นำเอกสารหลักฐาน และบุคคลเข้ามอบและพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จังหวัดตาก และพนักงานสอสวน ได้ส่งสำนวนหลักฐานไปที่พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดพิจารณาคดีและต่อพนักงานอัยการจังหวัดตากมีคำสั่งแจ้งผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลาง ของสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดและพนักงานอัยการมีความเห็น คดีนี้ ช้างเพศเมียของกลาง ๑.๒ กรณีมีไว้ในครอบครองไม่เป็นความผิด เนื่องจากไม่ใช้สัตว์ป่าคุ้มครอง (สัตว์ป่า) และมีความเห็นว่าของกลางเป็นของบุคคลอื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด และแจ้งต่อให้ผู้กำกับกาสถานีตำรวจภูแม่ระมาด ให้จัดการเกี่ยวกับของกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 ให้ส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนเพื่อส่งคืนของกลางคือ ช้างให้กับกับเจ้าของช้างหรือผู้รับมอบอำนาจโดยเร่งด่วนต่อไป แต่เมื่อนายสุเทพ ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจได้ไปขอคืนของกลางคือ ช้าง และประสานงานกับเจ้างานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก แต่ได้รับการปฏิเสธหน่วงเหนี่ยวโดยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ยอมคืนของกลางให้ตามคำสั่งของพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวน พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ฯ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องใช้อำนาจอิทธิพลมืดคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนรุ่นแรง ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานอัยการและไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล คือ ปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ดังนั้นจึงกราบเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ ขอคืนของกลางช้าง 2 เชือกให้เจ้าของช้างหรือผู้รับมอบอำนาจโดยเร่งด่วนภายใน 48 ชั่วโมงเพราะเกรงว่า ช้างทังสองเชือกเหมือนหลายกรณีที่ตาย ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนหัวหน้าอุทยานแห่งแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก โดยเร่งด่วนและให้ย้ายออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วน ภายใน 48 ชั่วโมง กรณีดังกล่าว สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนและสร้างความแตกแยกกับความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและเมียนมาอย่างรุนแรง นอกจากนี้คนเลี้ยงช้างจะนำช้างหลายเชือก ปิดล้อมศาลากลางจังหวัดตาก

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คนเลี้ยงช้างของขึ้น ! ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมช้างในข้อหาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ( ช้างป่า ) ตร.ส่งสำนวนให้อัยการไม่ฟ้อง ไปขอช้างคืนกลับปฏิเสธ เตรียมนำช้างหลายเชือกปิดล้อมศาลากลางจังหวัดตาก