ประชาชน นักเรียน นักศึกษากว่า 2,000 ร่วมวิ่ง อบจ.คับ นครแม่สอดซุปเปอร์มาราธอนครั่งที่ 11

อ่าน 452,741 ครั้ง

ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อบจ.ตากชมรมเดินวิ่งนครแม่สอด สสส.จัดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่ อบจ.ตากคัพ ครั้งที่ 11 โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกุลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน และนายชิต ขันแก้ว ประธานชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีเยาวชนและประชาชนผู้ใส่ใจรักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 2,000 คน กิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งนครแม่สอดมินิมาราธอนประกอบไปด้วย การแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร การแข่งขันมินิมาราธอนระยะทาง 13 กิโลเมตรชิงถ้วยพร้อมทุนการศึกษา ซึ่งในการจัดกิจกรรมคือ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกเพศ ทุกวัยได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายประกอบกิจกรรมกีฬามวลชนร่วมกัน สร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพป้องกันโรค ลดความเสี่ยงอันการจากโรคไม่ติดต่อและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประชาชน นักเรียน นักศึกษากว่า 2,000 ร่วมวิ่ง อบจ.คับ นครแม่สอดซุปเปอร์มาราธอนครั่งที่ 11