นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี 2561 จาก CEO THAILAND AWARDS 2018

อ่าน 385,983 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 61 ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2018” (รางวัลผู้บริหารแห่งปี 2018) โดยมี พ.อ.อ กันตพัฒน์ เสตะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง จังหวัดสระบุรี ได้มีการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลด้วยรางวัล “CEO THAILAND AWARDS “ผู้บริหารแห่งปี” จัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 7 เพื่อนำเสนอเรื่องราวชีวิต วิสัยทัศน์การทำงาน และเส้นทางที่กว่าจะมาเป็นวันนี้ของนักบริหารที่ประสบความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพ เป็นการยกย่องให้กำลังใจแก่บุคคล ที่มีคุณธรรม มีความสามารถ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตลอดจนชีวิตครอบครัว เป็นแนวทางบริหารแก่บุคคลทั่วไป และสรรค์สร้างผู้บริหารที่ดี และเป็นแบบตัวอย่างต่อไป อันเป็นการสรรค์สร้าง “ผู้นำไทยหรือผู้บริหาร” เพื่อรับมือ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี 2561 จาก CEO THAILAND AWARDS 2018