นครแม่สอด- KING POWER ส่งมอบสนาม “นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า” NAKHONMAESOT SOCCER ARENA ให้เทศบาลนครแม่สอด

อ่าน 463,586 ครั้ง

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่6กุมภาพันธ์ 2561 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด- ปลัดเทศบาล-รองปลัด-ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด -นักฟุตบอล สโมสรแม่สอด ยูไนเต็ด NAKHONMAESOT UNITED และนักฟุตบอลอาคาเดมี่ นครแม่สอด ได้ร่วมกันรับมอบสนามฟุตบอล“นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า” จากบริษัท KING POWER โดยมี ดร.พงษ์เทพ นามศิริ ผู้อำนวยการส่วนงานวิศวกรรมและสาธารณูปโภค จาก KING POWER เป็นตัวแทนมาส่งมอบ ที่สนาม NAKHONMAESOT SOCCER ARENA “นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า” หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถนนสายเอเชีย เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีคณะท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด-อัยการศาลจังหวัดแม่สอด-ชมรมสภาทนายความแม่สอด ร่วมเป็นสักขีพยานการส่ง-มอบ สนาม “นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า”- NAKHONMAESOT SOCCER ARENAKING POWER ได้ทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สีน้ำเงิน ตามโครงการ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” คนไทยมีความสามารถ คนไทยมีศักยภาพ ให้กับเทศบาลนครแม่สอด ด้วยงบประมาณดำเนินการ กว่า 2,110,000 บาท(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้าน) เป็นสนามหญ้าเทียมมาตรฐาน FIFA หญ้าเทียม 7 คน ขนาด 33 เมตร คูณ 53 เมตร โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 65 วัน นับตั้งแต่วัน Kick Off วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 และทำการส่งมอบ ในวันนี้(6 ก.พ.61) เพื่อใช้การการเล่นฟุตบอลและแข่งขันได้ นับเป็น 20 สนามแรกของ KING POWER ที่สร้างให้กับเทศบาลนครแม่สอด และเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ จาก 100 สนาม ทั่วประเทศในการดำเนินโครงการ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2565 ซึ่งเทศบาลนครแม่สอด ถือว่าโชคดีที่ได้รับมอบจาก “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” ใน 20 สนามแรก เพราะ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เชื่อในศักยภาพของคนไทย เชื่อในความสามารถของคนไทยภายหลังการส่งมอบได้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดกับทีมยุติธรรมแม่สอด(ศาล-อัยการ-ทหารความ-ตำรวจ) ที่สนาม NAKHONMAESOT SOCCER ARENA “นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า” เป็นการเปิดใช้สนามปฐมฤกษ์

ภาพ/ข่าว/บุอนันต์ ชัยธิ จ.ตากรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นครแม่สอด- KING POWER ส่งมอบสนาม “นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า” NAKHONMAESOT SOCCER ARENA ให้เทศบาลนครแม่สอด