เทศบาลตำบลพลายชุมพล เปิดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล” ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ่าน 476,917 ครั้ง

พิษณุโลก : เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานตลาดนัดตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมนายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล เปิดโครงการ “ ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ ประชาชนชาวชุมชนเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล กล่าวว่า เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวตำบลพลายชุมพล กำหนดจัดโครงการ “ ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล ” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการผลิตขนมเทียน ขนมเข่ง ที่สืบทอดยาวนานมากกว่า 100 ปี ตลอดจนการร้องรำเพลงพวงมาลัยในสมัยโบราณ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลพลายชุมพลให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการในท้องที่ยังสามารถพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการขับขี่รถจักรยานท่องเที่ยวชมบรรยากาศริมแม่น้ำน่าน ฝึกทำขนมเทียน ขนมเข่ง การจักสาน ทดลองทำเพาะเห็ดนางฟ้า ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่แหล่งผลิตโดยตรง ชมประติมากรรมวัดวังหิน และ สืบทอดร่วมร้องเพลงรำวงพวงมาลัย โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรับบริจาคขยะเหลือใช้จากประชาชนในระหว่างเส้นทางอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลตำบลพลายชุมพล เปิดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล” ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น