ผู้ว่า ฯ อุตรดิตถ์ นำทีมวิทยากรลงพื้นที่ถ่ายทอดภารกิจตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นำร่อง 4 อำเภอแรก

อ่าน 448,769 ครั้ง

อุตรดิตถ์ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ แก่นายอำเภอ ทีมวิทยากร และ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด ฟากท่า ท่าปลา และบ้านโคก โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯ เข้าร่วมพิธีและเข้ารับการอบรม

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ลดภาระของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายวิทยากรของจังหวัดจำนวน 6 คน มาถ่ายทอดภารกิจให้แก่ทีมขับเคลื่อนระดับตำบล พื้นที่อำเภอน้ำปาด ฟากท่า ท่าปลา และบ้านโคก จำนวน 22 ตำบล 22 ทีม รวม 277 คน

ซึ่งจะเป็นแกนหลักขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และจะนำทีมวิทยากรถ่ายทอดภารกิจให้ครบทั้ง 9 อำเภอโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีกรอบการดำเนินการ 10 ข้อ ได้แก่ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง รู้จักสิทธิ์ หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้จักกลไกการบริหารราชการ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่า ฯ อุตรดิตถ์ นำทีมวิทยากรลงพื้นที่ถ่ายทอดภารกิจตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นำร่อง 4 อำเภอแรก