ผอ.ช่อง5และคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ข่าวภาคเหนือ และศูนย์ซ่อมบำรุง สถานีโครงข่ายทีวีดิจิทัล เล็งเพิ่มประสิทธิภาพด้านข่าวสารมากขึ้น

อ่าน 612,224 ครั้ง

เมื่อเร็วๆนี้ พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศุนย์ข่าวภาคเหนือ และศูนย์ซ่อมบำรุง สถานีโครงข่ายทีวีดิจิทัล ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งติดตามปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานของททบ.5 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ซ่อมบำรุงและสถานีโครงข่ายทีวีดิจิทัลเชียงใหม่ และพิษณุโลก รวมถึงอีก 10 สถานี เช่น สถานีโครงข่ายดิจิทัล ททบ.5 จังหวัดลำปาง แม่สะเรียง ปาย เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผอ.ช่อง5และคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ข่าวภาคเหนือ และศูนย์ซ่อมบำรุง สถานีโครงข่ายทีวีดิจิทัล เล็งเพิ่มประสิทธิภาพด้านข่าวสารมากขึ้น