วาทะเด็ด เสธ.หนึ่ง ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ศรีปทุม

อ่าน 356,555 ครั้ง

ผมนำความรู้ที่ได้จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ในหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)สาขา sport & entertain ไปใช้ในการบริหารงาน ทั้งในด้านวงการกีฬาฟุตบอล และการบริหารด้านต่างๆที่นี่ยังมุ่งเน้นทำประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติสนับสนุนนักกีฬาจนก้าวสู่ทีมชาติ สร้างชื่อให้ประเทศมากมาย

ท่านอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ คือผู้ให้อย่างแท้จริง“ ไม่มีท่าน ผมคงไม่ได้มายืนตรงนี้ ” ทั้งท่าน ดร.โสภิต ภาโนมัยพี่วิ นายระวิ โหลทอง , ผู้การหลอ พ.อ.พิเศษ วรวุฒิ ทองศรีงามซึ่งเป็นผู้มีพระคุณที่ผมเคารพรัก สนับสนุนให้คำปรึกษาตลอดมาที่สำคัญที่สุดคือพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวคือกำลังใจสำคัญขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาส ผมยินดีที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับน้องๆนักศึกษา และคนรุ่นใหม่ ”

พ.อ.(พิเศษ) ดร. ธนาธิป สว่างแสง ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)sport & entertain มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11 มี.ค.2561 พิธีรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น facebook : Fight ThaiPress – ครบเครื่อง เรื่องข่าว

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วาทะเด็ด เสธ.หนึ่ง ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ศรีปทุม