คณะกรรมการสาธารณสุขฯ สภากทม.หารือ ไจก้า พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ในกทม.

อ่าน 435,328 ครั้ง

ที่ห้องรับรองสภากรุงเทพมหานคร Mr.USUDA ผู้แทนองค์กรไจก้า ประเทศญี่ปุ่น หรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่นและผู้จัดการศูนย์ผู้สูงอายุเมืองนากาโน่ เข้าพบ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สภากทม. เพื่อการพูดคุยเพื่อให้เกิดความร่วมมือ 4 ฝ่าย ในการจัดบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 ที่ผ่านมา นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากทม.ในฐานะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สภากทม. เปิดเผยภายหลังการพูดคุยกันระหว่าง ผู้แทนองค์กรไจก้า ผู้แทนบริษัท FB.CARE SERVICE SAKAI จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานบริการผู้สูงอายุในเทศบาลแสนสุข จ.ชลบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจะสามารถเอาประสบการณ์จากการทำงานของศูนย์ผู้สูงอายุ ในประเทศญี่ปุ่น กว่า 30 ปี ในการให้เช่าเครื่องมือผู้สูงอายุมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้ และกทม.น่าที่จะทำแผนวิจัย 4 ฝ่าย มาฝึกอบรม พัฒนาตัด ปรับ แก้ เพื่อพัฒนาเป็นทางเลือกในการให้เอกชนร่วมดูแลผู้สูงอายุ ที่พอจะมีกำลังจ่ายได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสามารถดูแลผู้สูงอายุในระบบปฐมภูมิได้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลนวมินทร์ ขณะนี้ได้ช่วยกรุงเทพมหานครดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตคันนายาว กว่า 2 แสนคน ซึ่งในส่วนของรัฐบาล ได้เข้ามาช่วยเหลือดูลแลด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในส่วนของกทม.ก็จะหารูปแบบ กระบวนการร่วมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสถานที่พักอาศัย ให้กับผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ ซึ่งผลการศึกษาหารือ ในครั้งนี้จะนำเข้าสู่คณะกรรมการการสาธารณสุข สภากทม.ก่อนนำรายงานต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คณะกรรมการสาธารณสุขฯ สภากทม.หารือ ไจก้า พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ในกทม.