อยุธยา:คณะครูและนักเรียนจาก ELCHK Faith Love Lutheran School ฮ่องกง เยี่ยมชม โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

อ่าน 564,846 ครั้ง

ที่โรงเรียน วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จาก ELCHK Faith Love Lutheran School ประเทศ ฮ่องกง ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จำนวน 36 คน ตามโครงการ ททท.สำนักงานฮ่องกง ร่วมกับ Wing Han Educational Foundation จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของนักเรียนและเยาวชนฮ่องกง ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เปิดเผยว่า คณะครูและนักเรียนจากประเทศฮ่องกง ต้องการที่จะมาชมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ที่มีการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทำให้นักเรียนมีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติทั่วไป แต่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของของไทยแต่ดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญหายไป ทั้งการรำไทยที่มีความอ่อนช้อยงดงาม ศิลปะการต่อสู่แบบมวยไทยนายขนมต้ม การไหว้ครูมวยที่งดงาม หรือแม้แต่การฝึกฝนการประดิดประดอย งานฝีมือ งานศิลปะต่างๆ การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ ในยุคโซเซียล การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่หลายประเทศใช้ในการสื่อสาร ให้เข้าใจความหมายเป็นภาษาเดียวกัน การพัฒนาบุคลิกภาพให้นักเรียนของโรเรียน มีภาวะในการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง นับเป็นโอกาสดีที่นักเรียนต่างชาติได้มาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไทย เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งๆขึ้นไป

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ ศรีสกุล-ยุพิน ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อยุธยา:คณะครูและนักเรียนจาก ELCHK Faith Love Lutheran School ฮ่องกง เยี่ยมชม โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)