อยุธยา!!!มทร.สุวรรณภูมิ ย้อนอดีตจัดลานวัฒนธรรม “ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา” และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9

อ่าน 675,999 ครั้ง

วันที่ 12 มี.ค. 2561 ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พร้อมด้วย อาจารย์แม่ ดร. จิรพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมจัดงาน เปิดลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยาวาสุกรี ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา และ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ (ศูนย์วาสุกรี) ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า การจัดงานลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อดำเนินโครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา (ลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี) โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝักจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นหลังเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรมไหว้พระเสริมมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ชมศิลปะอันล้ำค่าชาวอยุธยา พร้อมกับสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมมรดกโลก ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 13.00 -21.00 น. . เริ่มวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 รวมจำนวน 78 วัน พร้อมกับกิจกรรมเปิดตัว ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มีนาคม 2561(10 วันต่อเนื่อง) ณ บริเวณลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (ถนนกลาโหม ด้านหลังวัดราชบูรณะ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทย การเรียนรู้ขนบธรรมเนียม การสืบสานประเพณี ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความตระหนักและความรักในคุณค่า ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย เช่น ชมการแสดง การประกวดแข่งขัน นิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม เดินเที่ยวตลาดโบราณย้อนยุค ใช้เงินพดด้วง แต่งกายแบบไทย ๆ ย้อนอดีตเมืองหลวงแห่งสยามประเทศ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง OTOP เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนสร้างรายได้ให้ชุมชน มีอยู่ มีกินที่ดีขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจยามค่ำคืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสร้างตลาดวัฒนธรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ให้เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นภาคกลาง เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ โทร 035-709101-3 , 035-324180 หรือ Facebook Fan Page ลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี

ข่าว-ภาพ เกียรติยศ ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อยุธยา!!!มทร.สุวรรณภูมิ ย้อนอดีตจัดลานวัฒนธรรม “ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา” และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9