เครือข่ายสื่อมวลชน (ส.ท.ช.) ! ร้อง ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบฟันบิ๊ก รัฐวิสาหกิจ แห่งหนึ่ง ในเรื่องมีชื่อเป็นผู้มีอำนาจในบริษัทเอกชน ให้ประมูลงานผูกขาดผลาญงบอย่างมโหฬาร

อ่าน 642,814 ครั้ง

วันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 09:20 น. ที่ ป.ป.ช. โดยมี นาย ณัฐพล โรจน์ถาวร “ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ (ส.ท.ช.)” พร้อมด้วย นาย กิตติ โรจน์ถาวร “รองประธาน” และ นาย คฑาภณ สนธิจิตร “นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน (ประเทศไทย)” ได้เดินทางนำหนังสือไปยื่นต่อ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ “ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อร้องขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมไม่โปร่งใสของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งทั้งนี้ภายหลังการยื่นหนังสือเสร็จสิ้น นาย ณัชพล โรจน์ถาวร เปิดเผยว่า เครือข่ายสื่อมวลชน ฯ ได้รับการร้องเรียนจากพนักงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ร้องเรียนว่าผู้ว่าการ กนอ. คนปัจจุบันคือ “นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม” บริหารงานแบบไม่โปร่งใส มีความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่อง เกรงว่าหากปล่อยนานไปกว่านี้จะทำให้องค์กรรัฐวิสาหกิจได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะสมบัติชาติจะไม่มีอะไรเหลือ เนื่องจากผู้ว่า กนอ. ปล่อยให้บริษํทเอกชนเข้ามาประมูลงานกับกนอ.อย่างไม่โปร่งใสและเป็นธรรม เพราะตาม พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ (๙) ระบุผู้ต้องห้ามในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กนอ. หรือในกิจการที่มีสภาพเดียวกันและแข่งขันกับ กนอ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้น เพื่อการลงทุนโดยสุจริตในนิติบุคคล ซึ่งผู้ว่าฯ กนอ. แย้งว่า เป็นมติของบอร์ด กนอ. แต่ข้อเท็จจริงผู้ว่าการ กนอ. สามารถปฏิเสธได้ เนื่องจากเป็นมติที่ขัดกับ พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมฯ อย่างชัดเจน “มติบอร์ดจะมีอำนาจเหนือหรือขัดแย้งกับ พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมฯ พ.ศ.๒๕๒๒ ไม่ได้”

ด้าน นาย ณัชพล โรจน์ถาวร ยังได้กล่าวต่อไปว่ายังมีเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่ไม่โปร่งใส เช่น จัดซื้อรถบรรเทาสาธารณภัย Eco Ranger 6 ล้อ ที่มีราคาสูงเกินความเป็นจริงอย่างมาก ซึ่งราคารถบรรทุก 6 ล้อปกติรถใหม่ ราคาไม่น่าเกิน 2.7 – 3 ล้านบาท แต่ผู้ว่า กนอ. ซื้อกับบริษัทเอกชน ที่มีตนเองเป็นกรรมการบริหาร ในราคาสูงถึงคันละ 20 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมค่าติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ หรืออุปกรณ์สิ่อสารต่างๆ ที่ กนอ. กำหนดทีโออาร์แล้ว ราคาก็ไม่น่าจะเกิน 5 – 6 ล้านบาท แต่การจัดซื้อรถบรรเทาสาธารณภัย Eco Ranger 6 ล้อของ กนอ. ครั้งนี้ มีราคาสูงถึงคันละ 20 ล้านบาท จึงอยากให้ ป.ป.ช. ช่วยตรวจสอบความไม่โปร่งใสดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการเช่ากล้อง CCTV ที่นิคมมาบตาพุด จำนวน 300 ตัว สัญาระบุบำรุงรักษา 5 ปี ในราคาเช่าตัวละ 1 ล้านบาท เป็นเงินมากถึง 300 ล้านบาท แต่สอบถามในท้องตลาดระดับสินค้าแบรนด์เนม ราคาเช่าไม่น่าเกิน 100 ล้านบาท จึงต้องขอให้ ป.ป.ช. ช่วยตรวจสอบ เพราะปัจุบันกระแสการคอร์รัปชั่นมีไปทั่วประเทศแล้ว ล้วนจะทำให้ชาติเกิดความวิบัติถ้าประชาชนไม่ช่วยกันออกมาปกป้องในตอนนี้.

ภาพ/ข่าว ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เครือข่ายสื่อมวลชน (ส.ท.ช.) ! ร้อง ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบฟันบิ๊ก รัฐวิสาหกิจ แห่งหนึ่ง ในเรื่องมีชื่อเป็นผู้มีอำนาจในบริษัทเอกชน ให้ประมูลงานผูกขาดผลาญงบอย่างมโหฬาร