ยะลาจัดการแข่งขันฟุตบอลภายในตลาดเก่ายะลา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลอยาเสพติด

อ่าน 431,664 ครั้ง

วันที่ 1 เม.ย. 61 เวลา 15.00 น. ณ.สนามกลางจารูยะลา นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรี นครยะลา ประธานในพิธี โดยมี นายนิมิตร ภูมิประเสริฐ ประธานชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลา คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลา ประธานชุมชนทั้ง12ชุมชนและคณะโต๊ะอีหม่ามเขตตลาดเก่า
ชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลาเป็นชมรมกีฬาฟุตบอลที่สนับสนุนนโยบายในด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในพื้นที่โดยการกีฬาเป็นสื่อเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสษติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไป ชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลาจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในมุสลิมตลาดเก่ายะลาคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ตั้งแต่ 31มี.ค. – 10เม.ย. 2561 เป็นประเภทฟุตบอล 11 คน ประกอบด้วย รุ่นเยาวชน รุ่นอาวุโส แบ่งทีมในแต่ละรุ่น 5 ทีมรวมทั้งหมด 10 ทีม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐและเปิดโอกาศให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา นายนิมิตร ภูมิประเสริฐ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลภายในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่แข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชุมชนและส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความแข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป

ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา รายงาน 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยะลาจัดการแข่งขันฟุตบอลภายในตลาดเก่ายะลา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลอยาเสพติด