แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม

อ่าน 421,636 ครั้ง

เพชรบูรณ์ : เมื่อวันที่ 2เมษายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม โดยเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก โดยมีเป้าหมาย เข้มข้นยกกำลังสาม เพื่อลดอุบัติเหตุแก่ผู้เดินทาง มีเป้าหมายที่จะให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ใน 77 สายทางที่กระทรวงคมนาคมคัดเลือกมา โดยเป็นของกรมทางหลวง 47 สายทาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ 1. ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย – แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม. 340+000 – 348+000 ระยะทาง 8 กม. อยู่ในความควบคุมของหมวดแคมป์สน ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการ 777 ยกกำลังสาม ป้ายจุดเริ่มต้นโครงการฯ , ป้ายจุดสิ้นสุดโครงการฯ , ติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ , ติดตั้งป้ายเตือน เขตตรวจจับความเร็ว , ติดตั้งป้ายลดความเร็ว , ติดตั้งป้ายเตือนลูกศร Over Sizeในจุดทางโค้งรัศมีแคบ , ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม บริเวณที่ตั้งเต้นท์ One Transport , ติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ที่คอนกรีตแบริเออร์เกาะกลาง , ตั้งศูนย์อำนวยการ One Transport พร้อมเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม. , รถบริการชุดเคลื่อนที่เร็ว รถตรวจการณ์ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ ออกลาดตระเวนวิ่งตรวจพื้นที่ตลอดเส้นทาง , ติดตั้งป้าย Your Speed (LED) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ , ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (4G) , ตรวจสอบระยะมองเห็นปลอดภัย (Sight Distance) บริเวณทางแยก ทางโค้ง และจุดกลับรถ เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทาง 2. ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม. 372+000 – 375+000 ระยะทาง 3 กม. อยู่ในความควบคุมของหมวดปากช่อง ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการ 777 ยกกำลังสาม ป้ายจุดเริ่มต้นโครงการฯ , ป้ายจุดสิ้นสุดโครงการฯ , ติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ , ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (4G) , ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดชมวิว , ติดตั้งป้ายเตือน เขตตรวจจับความเร็ว , ตั้งศูนย์อำนวยการ One Transport พร้อมเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม. , รถบริการชุดเคลื่อนที่เร็ว รถตรวจการณ์ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ ออกลาดตระเวนวิ่งตรวจพื้นที่ตลอดเส้นทาง , ติดตั้งป้าย Your Speed (LED) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ , ตรวจสอบระยะมองเห็นปลอดภัย (Sight Distance) บริเวณทางแยก ทางโค้ง และจุดกลับรถ เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางนายอลงกรณ์ กล่าวต่ออีกว่า ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ในพื้นที่เมืองเพชรบูรณ์ (ถนนข้าวโพด) มีดังนี้ 1. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (4G) เพื่อติดตามสภาพการจราจร และบริหารการจราจร แบบ Real Time แก้ไขปัญหาการจราจร ติดขัดได้อย่างทันท่วงที จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย – แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง (เส้นทางคุมเข้มตามมาตรการ 77 ยกกำลังสาม) , ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว (เส้นทางคุมเข้มตามมาตรการ 77 ยกกำลังสาม) , ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก – บุ่งน้ำเต้า กม.222+688 (แยกไร่ยาสูบ) , ทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ กม.9+883 (แยก บ.ป่าแดง) , ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก – บุ่งน้ำเต้า กม.221+666 (แยก รพ.เพชรรัตน์) , ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก – บุ่งน้ำเต้า กม.236+350 (บริเวณหน้า ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์) 2. ติดตั้งป้าย LED เพื่อแนะนำการใช้เส้นทางการจราจรและรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย จำนวน 2 จุด , ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน วังชมภู – บ้านโตก ที่ กม. 215+000 (บริเวณแยกบ้านพี้) , ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก – บุ่งน้ำเต้า ที่ กม.236+350 (บริเวณหน้า ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์) 3. รายงานสดสภาพการจราจร (Facebook Live) โดยอากาศยานไร้คนขับโดรน (Drone) บริเวณแยกบ้านพี้ , แยกสะเดียง , แยกป่าแดง และ แยกสำนักหมัน

นอกจากนี้ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้จัดตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 จำนวน 4 แห่ง และ 1 หน่วยบริการเคลื่อนที่ ดังนี้ 1. จุด One Transport ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย – แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ที่ กม. 344+000 (ขาออก) เส้นทางคุมเข้มตามมาตรการ 77 ยกกำลังสาม (หมวดแคมป์สน) 2. จุด One Transport ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ที่ กม. 374+366 (ขาเข้า)เส้นทางคุมเข้มตามมาตรการ 77 ยกกำลังสาม (หมวดปากช่อง) 3. จุดบริการทั่วไทย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง – น้ำดุก ที่ กม. 356+289 (ขาเข้า) (หมวดหล่มสัก) 4. ศูนย์ปฏิบัติงานแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก – บุ่งน้ำเต้า ที่ กม. 223+797 (ขาออก) 5. หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (งานไฟฟ้าและงานปรับซ่อม และทุกหมวดทางหลวง) และ ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ จะจัดพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง ริมทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง – น้ำดุก ที่ กม.356+289 (ด้านขวาทาง) จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น ขับรถเร็ว หลับใน เมาสุรา ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร เป็นต้น และความไม่พร้อมของยานพาหนะ เช่น ระบบเบรก สภาพเก่า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ และ หากรู้สึกง่วงขณะขับรถให้จอดแวะพักในจุดบริการของกรมทางหลวง รวมทั้งต้องไม่ขับขี่ขณะมึนเมา ที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้แก่ ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ทั้งนี้หากมีปัญหาในการเดินทาง แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ โทรศัพท์ 0 5671 1443 กด 2 (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) มือถือ 08 1764 1912 , 08 6303 6760 (ตลอด 24 ชม.) โทรสาร 0 5672 1803 E-mail : [email protected] , https://www.facebook.com/dohphetchabun1 , [email protected]! https://line.me/ti/p/[email protected]_1 , ID : @dohphet_1 กรมทางหลวง สายด่วนกรมทางหลวง1586“ เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง ”

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม