สภากทม.ดูการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและมรดกแห่งวัฒนธรรม ในญี่ปุ่น

อ่าน 358,730 ครั้ง

ที่จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่( 5 เม.ย.61) เวลา 14.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร นำโดยนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เดินทางเยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2561 ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาและการกีฬา ณ โรงเรียนเกงไก (Genkai) โรงเรียนมัธยมปลายสังกัดจังหวัดฟุกุโอกะ เกงไกเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและสนับสนุนด้านการกีฬาเป็นอย่างมาก และมีนักเรียนนักกีฬาที่มีความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฮอกกี้ ซึ่งทีมฮอกกี้โรงเรียนเกงไกอยู่อันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดลำดับการแข่งขันภายในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นเวลา 15.40 น. คณะได้เดินทางไปที่สุสานเมืองมุนะกะตะ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และถือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับตระกูลหัวหน้านักบวชตระกูลมุนะกะ สุสานนี้มีอยู่กว่า 1,500 ปี และคณะได้เดินทางไปศาลเจ้ามุนะกะตะ ไทชะ (Munakata Taisha) ทั้งนี้เมืองมุนะกะตะได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สถิตของเทพเจ้าของจังหวัดฟุกุโอะกะในภูมิภาคคิวชู
ภาพ/ข่าว วัฒนา ข่าวสปส.สภากทม…รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สภากทม.ดูการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและมรดกแห่งวัฒนธรรม ในญี่ปุ่น