หมอ รพ.สต.อ.ศรีบุญเรืองแปลงร่างเป็นออเจ้าร่วมหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย ร่วมใจวัน อสม. ปรับเปลี่ยนปลุกกระแสกินผักปลอดสารพิษ ชีวิตดีมีสุข ไม่มีโรค…ลดป่วยจากภาวะแทรกช้อน

อ่าน 647,942 ครั้ง

วันที่(5 เมย.61)เมื่อเวลา 10.00 น.เหล่าบรรดา อสม.อำเภอศรีบุญเรือง ร่วม 2,000 กว่าคนเข้าร่วมมหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย ร่วมใจวัน อสม.ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายรพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์ นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมนายธงไทย วรรณคีรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พญ.ดวงสุดา ดาวเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการ รพ.สต.ในเขตอำเภอศรีบุญเรือง ผู้บริหหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม.ร่วม 2,000 คนโดยมีการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรแก่ อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ มอบป้ายร้านอาหารปลอดภัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การประกวดร้องเพลง อสม.ไมค์ทองคำ การแสดงของ อสม.แต่ละรพ.สต.และการจับฉลากรางวัล ท่ามกลางกองเชียร์และอากาศที่ร้อนแต่ อสม.ใจเด็ดร่วมลุ้นรางวัลอย่างคึกคัก นายสุนี ศรีดาหลง ประธานชมรม อสม.อำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อปี พ.ศ. 2537 กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ในส่วนของอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดจัดงาน “มหกรรมตลาดสีเขียว และอาหารปลอดภัย ร่วมใจวัน อสม.”ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอศรีบุญเรือง ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค และอาหารปลอดภัย พร้อมประกาศยกย่อง สรรเสริญ เชิดชูเกียรติ อสม. ที่มีผลงานดีเด่น ตลอดจนกิจกรรมลุ้นรับโชครับรางวัลจากการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีตั้งแต่รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น พัดลม จักรยานทั่วไปและจักรยานคนพิการ รวมมูลค่า 260,800 บาท นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในระดับตำบล(รพ.สต.)และ อสม.ทุกหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างการแต่งกายเป็นออเจ้าและการะเกด ร่วมสร้างสีสันของงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกกระแสกการเลือกผักกินเองโดยไร้การใช้สารเคมี ลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตร นอกจากนั้นยังต้องการที่จะสร้างสร้างกระแสการบริโภคผักปลอดสารพิษแล้ว ยังอยากให้ชาวบ้านตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดหวานมันเค็มแล้ว ซึ่งหากปรับลดและเปลี่ยนพฤติกรรมได้ชาวอำเภอศรีบุญเรือง จะมีสุขภาพและชีวิตดีมีสุข ไม่มีโรค.ลดป่วยจากภาวะแทรกช้อนได้ในอัตราส่วนที่สูง

ข้อมูลภาพ/ข่าว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หมอ รพ.สต.อ.ศรีบุญเรืองแปลงร่างเป็นออเจ้าร่วมหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย ร่วมใจวัน อสม. ปรับเปลี่ยนปลุกกระแสกินผักปลอดสารพิษ ชีวิตดีมีสุข ไม่มีโรค…ลดป่วยจากภาวะแทรกช้อน