พ่อเมืองตาก-ผู้ว่าเมียวดี ร่วมงานมหาสงกรานต์จังหวัดเมียวดี ประจำปี 2561 สืบสานประเพณีอันดีงามเเละเชื่อมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 2 เเผ่นดิน Sister City แม่สอด(ตาก)-เมียวดี

อ่าน 427,718 ครั้ง

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 เมษายน 2561 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการเเละภาคเอกชน ร่วมเปิดงานมหาสงกรานต์จังหวัดเมียวดี ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นที่บริเวณ เวทีกลางแจ้งหน้าที่ว่าการอำเภอเมียวดี บนถนนเอเชีย จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา โดยมี อู ทู หล่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดเมียวดีให้การต้อนรับ ในการนี้ มีอู มา วิน ท่ายตาน ประธานรัฐสภาแห่งสหภาพเมียนมา และ อู เซง โบ่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเมียวดี ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานมหาสงกรานต์จังหวัดเมียวดีอย่างยิ่งใหญ่ด้วย สำหรับการจัด งานมหาสงกรานต์จังหวัดเมียวดี ทางจังหวัดเมียวดีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้เชิญส่วนราชการในจังหวัดตาก ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นสองฝั่งเมย พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเยี่ยมชมวัฒนะธรรมงานมหาสงกรานต์สองเเผ่นดิน บ้านพี่เมืองน้อง Sister City แม่สอด( ตาก)-เมียวดี ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์สู่มิตรไมตรีอันดีต่อกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมาและ ประชาชนในชุมชนตามแนวชายแดนอีกด้วย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นเมียนมา และร่วมรดน้ำดำหัวหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์สานมิตรภาพสองฝั่งริมเเม่น้ำเมย ส่งผลให้บรรยากาศเทศการสงกรานต์ของจังหวัดเมียวดีเป็นไปอย่างคึกคัก

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พ่อเมืองตาก-ผู้ว่าเมียวดี ร่วมงานมหาสงกรานต์จังหวัดเมียวดี ประจำปี 2561 สืบสานประเพณีอันดีงามเเละเชื่อมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 2 เเผ่นดิน Sister City แม่สอด(ตาก)-เมียวดี