สระบุรี-นายก อบต.ม่วงงาม จัดกิจกรรมสงกรานต์ของชุมชนลาวเวียง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมคงไว้ให้ลูกหลานสืบไป

อ่าน 486,624 ครั้ง

วันที่(14/04/61) เวลา 13.00 น. ณ ตลาดน้ำลาวเวียง ม.6 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานเปิด”งานสงกรานต์ของชุมชนลาวเวียง ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ประจำปี 2561” โดยมีนายณรงค์รัตน์ ประเสริฐสุข นายก อบต.ม่วงงาม นางสายชล จิตร์ทัย ปลัด อบต.ม่วงงาม นางวนิดา ดำรงค์ไชย กำนันตำบลม่วงงาม ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุกฤษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานด้วย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ช่วงเช้ามีพิธีใส่บาตรพระสงฆ์ของพี่นัองประชาชนในพื้นที่ มีพิธีการก่อเจดีย์ทราย เป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทย ซึ่งในครั้งนี้มีการประกวดการก่อเจดีย์ทรายด้วย มีการประกวดนางสังขาลของพี่น้องชุมชนลาวเวียงของตำบลม่วงงาม ชิงรางวัลขันน้ำพร้อมพานรองและเงินรางวัล มีการจัดรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ และรำวงกลองยาวกันอย่างสนุกสนาน สุดท้ายทุกคนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันแห่ผ้าขึ้นไปห่มพระเจดีย์ของวัดตะเฆ๋ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชน ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาเนิ่นนาน เป็นเสร็จพิธี ชุมชนลาวเวียง ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ชาวบ้านดั้งเดิมอพยพมาจาก สปป.ลาว ตั้งรกรากถิ่นฐานมานานกว่า 300 ปี แต่ยังคงวิถีเอกลักษณ์ไว้น่าสนใจที่โดดเด่น คือ ภาษา การแต่งกาย และขนบธรรมเนียมประเพณี จึงต้องอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-นายก อบต.ม่วงงาม จัดกิจกรรมสงกรานต์ของชุมชนลาวเวียง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมคงไว้ให้ลูกหลานสืบไป