สระบุรี-ผู้ว่าฯ สระบุรี ออกตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

อ่าน 547,492 ครั้ง

วันที่(13/04/61) ที่จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ อบต.หน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (จุดหลัก) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีนายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พ.ต.อ.เกษดา วัชรานนท์ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ พ.ต.อ.จตุรงค์ สมศรี ผกก.สภ.หน้าพระลาน นายธนพืพัฒน์ วิธูชุลีโขติ นายก อบต.หน้าพระลาน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน รอให้การต้อนรับและรายงานเหตุการณ์ ซึ่งการตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้โดยสาร ให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลในจุดเสี่ยงต่างๆ การขับขี่รถขณะมีอาการมึนเมา และช่วยกันย้ำให้ผู้ขับขี่รถระยะทางไกลระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด หากเดินทางไกลและขับรถมาเป็นระยะเวลานาน ควรหยุดพักรถ ณ จุดบริการ จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดชุมทางที่มีเส้นทางผ่านทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ในช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีปริมาณรถเป็นจำนวนมาก และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งทางหลวงสายหลักและสายรอง อาทิ ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนสุวรรณศร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสระบุรี เกิดความมั่นใจ จังหวัดสระบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอโดยร่วมบูรณการกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการตั้งจุดตรวจและเปิดจุดบริการตามที่เคยถือปฏิบัติในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาทั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนผ่านเครือข่ายวิทยุ โทรทัศน์ และหอกระจายข่าว เพื่อกระตุ้นเตือนปลุกจิตสำนึกให้เพิ่มความระมัดระวังด้านอุบัติเหตุทางถนน

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ผู้ว่าฯ สระบุรี ออกตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561