ออเจ้า ชาวอำเภอบึงสามพัน ออกมา ส่งท้ายวันสงกรานต์ ในวันไหลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

อ่าน 375,702 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ซับมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
สภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพัน ร่วมกับ มูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน ได้จัดงานวันไหลประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561
โดยมีนางสาวเมตตา สินยะบุตร นายอำเภอบึงสามพัน มาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานวันไหลประเพณีสงกรานต์นี้ ได้จัดติดต่อกันมาเป็นปี ที่ 8 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีนดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป โดยช่วงเช้าเป็นการแห่หลวงพ่อบึงสามพัน รอบตลาดเพื่อให้พี่น้องประชาชน แม่ค้าพ่อค้า ได้รดน้ำ ขอพรหลวงพ่อบึงสามพัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบึงสามพัน โดยเน้นการแต่งกายด้วยชุดไทย

ภาพ/ข่าวรุ่งทิพย์ ขุนบำรุง-มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ออเจ้า ชาวอำเภอบึงสามพัน ออกมา ส่งท้ายวันสงกรานต์ ในวันไหลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561