ตาก-นายอำเภอท่าสองยาง สั่งสำรวจรื้อถอนบ้านพักผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง บ้านแม่หละ ที่สมัครใจดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิด

อ่าน 375,747 ครั้ง

นายประสงค์. หล้าอ่อน นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้ สั่งการให้พื้นที่พักพิงชั่วคราวศูนย์อพยพชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง สำรวจและทำการรื้อถอนที่พักอาศัยผู้หนีภัยจากการสู้รบที่เดินทางกลับมาตุภูมิ ภูมิลำเนาบ้านเกิดโดยสมัครใจ จากพื้นที่พักพิงชั่วคราวศูนย์อพยพชาวกะหรี่ยง บ้านแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จำนวน 7 ครอบครัว 21 คน โดยจากการลงพื้นที่สำรวจ 1. ทำการรื้อถอนที่พักอาศัย จำนวน 1 หลัง บ้านเลขที่ 338 โซน A2 ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของครอบครัว นายPOE GWEE มีสมาชิกครอบครัว จำนวน 6 คน และ ครอบครัว นางMU MU มีสมาชิกครอบครัว จำนวน 3 คน โดยทั้ง 2 ครอบครัวพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดียวกัน

2. ทำการตรวจสอบ บ้านเลขที่ 231 โซน A1 ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของครอบครัว นางPAW EH EH มีสมาชิกครอบครัว จำนวน 4 คน พบว่าปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ได้ทำการรื้อถอนที่พักอาศัยไปเรียบร้อยแล้ว

3. ทำการตรวจสอบ บ้านเลขที่ 190 โซน B5A ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของครอบครัว นางMU KRAT มีสมาชิกครอบครัว จำนวน 3 คน พบว่าปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ได้ทำการรื้อถอนที่พักอาศัยไปเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันยังเหลือครอบครัวผู้หนีภัยจากการสู้รบที่เดินทางกลับมาตุภูมิ ภูมิลำเนาบ้านเกิดโดยสมัครใจ จำนวน 3 ครอบครัว ที่อยู่ระหว่างการสำรวจและทำการรื้อถอนที่พักอาศัย ต่อไป

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตาก-นายอำเภอท่าสองยาง สั่งสำรวจรื้อถอนบ้านพักผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง บ้านแม่หละ ที่สมัครใจดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิด