แม่ทัพภาคที่ 3 มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

อ่าน 547,923 ครั้ง

พิจิตร : เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และ เกษตรกรกรที่เริ่มต้นปรับเปลี่ยนมาทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 52,650 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพิจิตร จำนวน 359 ราย เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานดังกล่าวได้นำไปเพาะปลูกในพื้นที่นา รวม 3,500 ไร่ พร้อมเยี่ยมชมบูธของกลุ่มเกษตรกรชาวนาแบบอินทรีย์ที่นำมาจัดแสดงและทำการสาธิต โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์ ผบ.กกล.รส.จว.พิจิตร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนชาววชิรบารมี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการเดินตามรอยพ่อ (เกษตรอินทรีย์) สำหรับโครงการดังกล่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดทำเกษตรอินทรีย์ในหน่วยงานทหาร โดยให้มีการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ในลักษณะทำนาแปลงใหญ่เพื่อนำเอาผลผลิตของข้าวเปลือกอินทรีย์ ไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยพิบัติและเกษตรกรที่เริ่มปรับเปลี่ยนมาทำนาแบบอินทรีย์ สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยผ่านกรรมวิธีลดความชื้น และคัดแยกสิ่งเจือปน ส่วนเกษตรกรที่ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานดังกล่าวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ จะนำเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไปเพาะปลูกขยายพันธุ์โดยวิธีอินทรีย์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน ที่จะให้พสกนิกรได้มีข้าวที่ปลอดภัยจากสารเคมีไว้บริโภคต่อไป.

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ทัพภาคที่ 3 มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี