ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง

อ่าน 476,878 ครั้ง

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมงานวันครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมให้เกียรติเปิดนิทรรศการนวัตกรรมและเยี่ยมชมนวัตกรรมภายในงาน ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง