ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประเภทกีฬาฟุตบอล ประจำปี ๒๕๖๑

อ่าน 579,276 ครั้ง

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประเภทกีฬาฟุตบอล ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๕ ทีม จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด โดยวันนี้เป็นการพบกันระหว่าง
คู่ที่ ๑ ทีม รพ.สิรินธร, รพ.เวชการุณรัศมิ์, รพ.คลองสามวา พบกับ ทีม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์, รพ.ราชพิพัฒน์ คู่ที่ ๒ ทีม รพ.เจริญกรุง พบกับ ทีม รพ.ตากสิน ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการแข่งขันกีฬาระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๑ รวม ๑๒ ชนิดกีฬา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประเภทกีฬาฟุตบอล ประจำปี ๒๕๖๑