สมุทรสาคร:ขอเชิญชวนชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวงานเทศกาลกินกุ้งครั้งที่ 1

อ่าน 753,025 ครั้ง

วันที่ 8 มิ.ย. 61 จังหวัดสมุทรสาครขอเชิญชวนชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวงานเทศกาลกินกุ้งครั้งที่ 1 ตอนกินกุ้งขาวแวนนาไมช่วยชาติ หลังจากได้รับผลกระทบจากผลผลิตกุ้งโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจนเกิดภาวะสินค้ากุ้งล้นตลาด ส่งผลให้ผู้เพาะกุ้งของประเทศไทยได้รับความเดือนร้อน ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) ประมงจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 ตอน กินกุ้งขาวแวนนาไมช่วยชาติ ภายในงานมีการประกอบด้วยการปรุงอาหารจากกุ้งสด จำหน่ายในราคา 50 บาท ทุกเมนูกว่า 40 เมนูและมีการจำหน่ายกุ้งสดจากเกษตรกรในราคา 150 บาท งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 -17 มิ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 20.00 น. ตลาดทะเลไทย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ภาพ/ข่าว ทรงกลด สุขอาภรณ์ ทีมข่าวเซเวนเดย์นิวส์ จังหวัดสมุทรสาคร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมุทรสาคร:ขอเชิญชวนชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวงานเทศกาลกินกุ้งครั้งที่ 1