เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น พร้อมจัดกิจกรรม Kick Off กระจายสับปะรดห้วยมุ่นออกนอกแหล่งผลิต

อ่าน 642,356 ครั้ง

อุตรดิตถ์ : เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมขุนประสิทธิ์สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม และ ดำเนินกิจกรรม Kick Off กระจายสับปะรดห้วยมุ่นออกนอกแหล่งผลิต โดยมีนายสมศักดิ์ ปานดอนไพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายมิตร ทองชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นายสมชาย แจงกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางกนกวรรณ ทองตัน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ตลอดจนผู้แทนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และ การจัดการกระจายสับปะรดห้วยมุ่นออกนอกแหล่งผลิต เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่น ปี พ.ศ.2561 ระหว่างเดือน มิ.ย.– ก.ค. มีมากถึงประมาณ 120,000 ตัน“ สับปะรดห้วยมุ่นเป็นสับปะรด 4 ดี คือ 1.ดีนอก ตามุงกุฎ ตาบาง ปลอกรับประทานได้เหมือนมะม่วง ไม่ต้องเซาะร่องตาเหมือนสับปะรดพันธุ์อื่นๆ 2.ดีใน เนื้อสับปะรดฉ่ำ มีสีเหลืองอมน้ำผึ้ง 3.รสชาติดี มีรสชาติหวานชุมคอ รับประทานได้มากโดยไม่ระคายลิ้น และ 4.ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) ที่เป็นการรับรองว่าสับปะรดห้วยมุ่นที่รสชาติเช่นนี้ต้องปลูกที่ห้วยมุ่นเท่านั้น ” ทั้งนี้ เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ จึงได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันใช้กลไกของเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อการกระจายสับปะรดห้วยมุ่นออกนอกแหล่งผลิต โดยการประชาสัมพันธ์ พร้อมให้การสนับสนุนการกระจายผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นจากสหกรณ์ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฯ นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคม ฯ ลำน้ำน่าน จำกัด , ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จำกัด ได้สั่งซื้อสับปะรดห้วยมุ่น โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ตัน เพื่อสนับสนุนการกระจายสับปะรดห้วยมุ่นออกนอกแหล่งผลิต นายถาพร กล่าว.

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น พร้อมจัดกิจกรรม Kick Off กระจายสับปะรดห้วยมุ่นออกนอกแหล่งผลิต